Vores partnere

Reservedele
1.MAAG Automotive fra Austia
2. Teknatex APS fra Danmark
3.ETIS-automatisering fra Malavsia
4.SUMITOMO fra Japan
5.Newsun i Kina
Motor Beaning
1.Keytronic fra Amerika
2. avanzt fra Singapore
3.Orava fra Slovakiet
4. ultimakultur fra Holland
Kontorudstyr
1.APS fra bulgarsk
2.IPC fra Amerika
3.Sertus fra Hong Kong
Husholdningsgrej
1. ATLANT Inc fra Hviderusland
2.Littleswan i Kina
bx